Rozproszony system

Kontrola dostępu i rejestracja czasu pracy

W systemach rozproszonych czytnik pełni również funkcję kontrolera. W związku z tym, można wykonywać takie czynności, jak zarządzanie użytkownikami, zarządzanie kontrolą dostępu i danymi biometrycznymi za pomocą jednego terminala. Terminale i czytniki IP Suprema poprawiają niezawodność systemu, dzięki łatwej konfiguracji i rozproszonemu zarządzaniu. Zapewnia także korzyści wynikające z prostego okablowania i niskich kosztów instalacji / konserwacji.

Produkty objęte wsparciem

FaceStation 2

Terminal rozpoznawania twarzy

FaceLite

Terminal rozpoznawania twarzy

BioStation A2

Czytnik linii papilarnych

BioStation 2

Zewnętrzny czytnik linii papilarnych

BioStation L2

Czytnik linii papilarnych

BioLite N2

Zewnętrzny czytnik linii papilarnych

BioEntry W2

Zewnętrzny czytnik linii papilarnych

BioEntry P2

Czytnik linii papilarnych

Xpass S2

Czytnik kart zbliżeniowych

Secure I/O 2

Moduł kontroli drzwi

OM-120

Moduł sterowania przejściami

Moduły systemu BioStar 2

Kontrola dostępu

System scentralizowany

Aplikacja mobilna BioStar 2

Rejestracja Czasu Pracy

BioStar 2 Rejestracja Czasu Pracy

BioStar 2 Mobile

BioStar 2 Karta Mobilna

Konfiguracja

Centrum pobierania

Pakiety instalacyjne

Urządzenia

GÓRA